LinkedIn samenvatting als netwerkgesprek

LinkedIn samenvatting als netwerkgesprek

Dit artikel is eerder verschenen op MarketingMed.

De meeste professionals weten hun weg inmiddels te vinden naar het grootste zakelijke netwerk LinkedIn. Wereldwijd zijn er meer dan 380 miljoen gebruikers daarvan zijn er meer dan 5,5 miljoen uit Nederland. LinkedIn ontpopt zich tot de go-to-place voor de zakenwereld. Behalve de persoonsprofielen zijn er uitgebreide bedrijfsprofielen (Company Profile) beschikbaar en zijn er vele actieve groepen omtrent thema’s te vinden. 

Personal branding met je LinkedIn profiel

Omdat je als LinkedIn-gebruiker steeds vaker interactie met je netwerk opzoekt door een update te delen, een artikel te schrijven, vragen te beantwoorden in een groep of een artikel […] Read more

Gebruik jij social media al zakelijk

Gebruik jij social media al zakelijk

Ondanks, misschien wel dankzij, allerlei vormen van digitaal communiceren wordt persoonlijk contact en aandacht steeds belangrijker! Onze communicatie verloopt steeds meer via digitale platformen en kanalen. We nemen minder tijd om elkaar fysiek op te zoeken dan wel te spreken!

Gebruik jij social media al zakelijk?

Vorig jaar heeft Mashable naar aanleiding van de Social Media Day een onderzoek uitgevoerd met een het opvallende resultaat dat zakelijk gebruik van social media enorm achterblijft. Dit onderzoek is uitgevoerd onder 4700 (veelal Amerikanen maar ook een aantal Nederlanders) personen. Uit het onderzoek komt o.a. naar voren dat 43% van de deelnemers niet zonder Facebook zou kunnen. Verrassend is […] Read more

7 Tips voor een attractief LinkedIn profiel

7 Tips voor een attractief LinkedIn profiel

LinkedIn heeft inmiddels meer dan 5 miljoen (mei 2014) gebruikers (en daarmee profielen) in Nederland. Lang niet iedereen maakt optimaal gebruik van de uitgebreide mogelijkheden die LinkedIn biedt. Denk daarbij aan netwerken, business en sales te generen en informatie te vinden. Hieronder staan 7 tips die helpen om je persoonlijke profiel te verbeteren. Met deze 7 Tips voor een attractief LinkedIn profiel haal jij meer uit LinkedIn en benut je als professional de mogelijkheden!

LinkedIn Tip 1: Pakkende kopregel

De kopregel (korte pitch) is iets wat men direct ziet en leest nadat men jouw foto bekijkt. Deze kopregel is de bevestiging voor bezoekers […] Read more